1 4 3 2

Nyheter

I forbindelse med overgang til ny medlemsportal «KlubbAdmin» i «MinIdrett», har vi nye faktureringsrutiner.

Medlemskontingent – Ny rutine
Turnåret vil nå følge kalenderåret, og det vil si at denne kontingent faktureres Januar/februar hvert år, og vil gjelde for et kalenderår ad gangen.
Eventuelt nye medlemmer vil bli fakturert fortløpende.

Treningsavgifter – som tidligere
Denne avgift faktureres to ganger pr kalenderår.
For vår-terminen vil treningsavgift bli fakturert sammen med medlemskontingenten. For høst-terminen faktureres kun treningsavgift.

Ny medlemsportal fra 1. januar 2020

Vi trenger din hjelp for å komplettere personalia i den nye databasen.

For å jobbe mot denne portalen må du være registrert i MinIdrett med egen "Idrettens ID".

Se denne link for mer informasjon, og hvordan vi trenger litt hjelp fra deg som medlem/foresatt for å komplettere databasen.

 

Det er etablert en lukket gruppe for foresatte og medlemmer.

Les mer om hva dette innebærer her 

Vi får ofte mail som angår treningen/deltagelse på de enkelte partier. Dette er informasjon som gjerne skulle vært gitt til den enkelte hovedtrener for partiet.

Vi ber om at slike henvendelser sendes direkte til hovedtrener, og med kopi til foreningens mailadresse.

Kontaktinformasjon til de enkelte trenere finner du her  (Dette er på vår hjemmeside www.gjovikturn.no )

Hvis henvendelsen gjelder påmelding eller utmelding skal mail sendes mail@gjovikturn.no

Norges Gymnastikk og Turnforbund (NGTF) har utgitt en folder som sier litt om hvordan vi ønsker at de enkelte aktører i en turnforening skal oppføre seg. Det er rett og slett snakk om litt veiledning, sunn fornuft og god oppførsel.

Det kan av og til være svært krevende for våre instruktører og holde orden på en flokk barn/ungdom som strutter av tiltakslyst og energi. Vi vil ha fokus på trivsel og idrettsglede på våre treninger og at det skal være gøy å trene. Å ha det gøy er ikke det samme som å tulle og tøyse, men at man trives med fellesskapet og gleden av å lære nye ting.

Det er vårt ønske at foresatte på sin side kan hjelpe oss med å få dette til, blant annet ved å snakke med sine håpefulle om hvordan man best kan bidra til det. 

I samråd med trenerstaben er det som tidligere enighet om at det ikke er ønskelig med foresatte i salen under treningen. Unntaket er for Gymlek 3 år hvor de foresatte er til god hjelp. Hvis det er spesielle behov bes om at dette tas opp med den enkelte trener.

Her finner du folderen som NGT har utgitt: slik vil vi ha det

Grasrotandelen logo RGB

 

Følg oss på facebook

 

Våre sponsorer:

Vi har ingen sponsorer enda.
Ta kontakt med oss på epost